Stockholm Brunnsborrning

Borrning av vattenbrunnar och energibrunnar •

Stockholm Brunnsborrning

Som bostadsägare kan man komma att stöta på flera tillfällen när man behöver anlägga en ny brunn eller reparera och uppdatera en befintlig sådan, och att göra det är ett omfattande arbete som kräver specialistkunskaper. Vi på Brunnsborrning Stockholm är experter på brunnsborrning och vår erfarenhet av branschen säkerställer att projektet kommer utföras både effektivt och korrekt enligt alla föreskrifter. När ni behöver borra en brunn på bostadens eller sommarstugans tomt och när ni vill uppdatera ert befintliga värmesystem står vi till er tjänst. Som medlemmar i Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, kan vi garantera att vi har den kunskap och erfarenhet som behövs att ta oss an alla slags brunnar och för att kunna leverera ett perfekt resultat när vi utför brunnsborrning.

Den senaste tekniken inom brunnsborrning

Att jobba som brunnsborrare i Stockholm ställer höga krav på oss eftersom förutsättningarna varierar beroende på vilket uppdrag vi jobbar med. Geologin på olika platser skiljer sig åt och för att borrningen ska kunna genomföras utan problem behöver man ha förmågan att identifiera de olika jord- och bergarterna. Den kompetens vi besitter gör att vi enkelt kan välja den borrningsmetod som är bäst lämpad utifrån de förutsättningar som finns på det specifika område där arbetet ska utföras. När vi påbörjar borrningen värnar vi om att den omkringliggande miljön inte skall ta skada då vi vill göra ett så litet avtryck på naturen som möjligt. Det åstadkommer vi bland annat genom att enbart använda oss av modern utrustning och ständigt uppdatera oss inom den senaste tekniken.

Tjänster som vi på Brunnsborrning Stockholm erbjuder

Hos oss på Brunnsborrning Stockholm har vi en bred kompetens inom vårt område och det gör att vi kan vara behjälpliga på flera sätt. Idag är det många som väljer att ersätta sitt befintliga värmesystem med bergvärme och för att det ska gå att göra behöver man utföra en borrning av energibrunn. Det är en av tjänsterna vi ofta får förfrågningar om och det stora antal energibrunnar vi borrat genom åren har gett oss vetskap om olika bergarter och hur de beter sig. Att känna till sådant när man utför en brunnsborrning är väsentligt för ett lyckat slutresultat. Om det är nödvändigt kan vår personal göra en förbesiktning på platsen där brunnen skall anläggas för att vi därefter ska kunna planera borrningen på bästa sätt.

Vi utför brunnsborrning i Stockholms skärgård, innerstad och runtom i hela länet samt kan tillhandahålla vattenreningsfilter av hög kvalitet som installeras på platser där vattnet har för höga halter av exempelvis järn, mangan och syra. Har ni ett behov av en ny pump hjälper vi er gärna att hitta den som passar bäst.

Få kostnadsförslag på brunnsborrning i Stockholm

Vi är angelägna om att hålla oss till den överenskomna tidtabellen när vi utför en brunnsborrning och genom åren har vi haft glädjen att hjälpa både företag och privatpersoner med deras brunnar. Att anlita oss innebär att vi hela tiden håller er uppdaterade om hur arbetet fortlöper och vi värdesätter att våra kunder skall bli nöjda. Vill du få pris på brunnsborrning eller fråga om vår verksamhet kan du ta kontakt med oss så diskuterar vi uppdraget du har i åtanke, förutsättningarna på platsen och tidsplan.

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  När du behöver anlägga en vatten- eller energibrunn står vi till din tjänst med våra kunskaper.

  Adress
  Mikrofonvägen 15
  126 28 Hägersten

  Telefon
  010-551 30 88

  E-post
  offert@stockholmbrunnsborrning.se

  Orgnr
  556929-2591

OM OSS

När du behöver anlägga en vatten- eller energibrunn står vi till din tjänst med våra kunskaper.

Stockholmbrunnsborrning.se kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. Borrspecialisten i Stockholm AB kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara offertförfrågan.

KONTAKT

Mikrofonvägen 15
126 28 Hägersten

010-551 30 88

offert@stockholmbrunnsborrning.se

Orgnr:
556929-2591