Stockholm Brunnsborrning

Borrning av vattenbrunnar och energibrunnar •

Vattenbrunnar

Vi på Stockholm Brunnsborrning är anslutna till GEOTEC och installerar kompletta pumpanläggningar. Vi använder oss enbart av fabrikat som vi känner väl till och har mångårig erfarenhet av, så att vi kan styrka dess kvalitet. När vi borrar vattenbrunnar påbörjas arbetet med en grundlig kontroll av omgivningen. Brunnen måste anläggas på en plats där det inte finns risk för föroreningar och det måste även finnas tillgång till vatten på området. När rätt plats är lokaliserad borras brunnen genom foderrör så långt ner i berget att inget ytvatten kan tränga in.

Effektiv och yrkesskicklig brunnsborrning i Stockholm

Att borra en brunn i Stockholm, centralt eller i Stockholms skärgård, kräver precision. När själva borrningen är genomförd dimensionerar vi pumputrustningen. Vilken utrustning som passar bäst beror på djup och hur vattnet rinner till. Att vi är anslutna till GEOTEC innebär att vi är de som tar ansvar för hela arbetet, från borrning till dimensionering av utrustning samt installation av vattenrening och pump. En brunnsborrning avslutas först när vi ser att vattenflödet är tillräckligt. Efter ett avslutat arbete ger vi en garanti på minsta vattenmängd och en slutrapport som innehåller brunnsdata.

Vi erbjuder hållbara vattenbrunnar i Stockholm

Vi utför borrningar såväl i Stockholms skärgård som runtom i hela länet. Vi garanterar alla våra kunder:

 • Att vi tar ett helhetsansvar från början till slut
 • Att pumpanläggningen är anpassad efter er brunn och ert behov av vatten
 • Att vi använder oss av fabrikat som är noggrant kvalitetstestade

Vi har ett lågt pris för att borra vattenbrunn

Vi kan hjälpa er borra vattenbrunnar i Stockholm oberoende av er fastighets läge. Ni är välkomna att ta kontakt med oss för att diskutera ett arbete med en av våra medarbetare och för att få en offert som innehåller det pris för att borra vattenbrunn som kommer gälla. Under arbetets gång arbetar vi på ett sätt som inte skadar den omkringliggande miljön och vi håller oss alltid inom utsatta tidsramar. Vi vet att det är viktigt för våra uppdragsgivare att hålla sig uppdaterade om hur arbetet fortskrider och förser er därför med en kontaktperson.

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  När du behöver anlägga en vatten- eller energibrunn står vi till din tjänst med våra kunskaper.

  Adress
  Mikrofonvägen 15
  126 28 Hägersten

  Telefon
  010-551 30 88

  E-post
  offert@stockholmbrunnsborrning.se

  Orgnr
  556929-2591

OM OSS

När du behöver anlägga en vatten- eller energibrunn står vi till din tjänst med våra kunskaper.

Stockholmbrunnsborrning.se kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. Borrspecialisten i Stockholm AB kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara offertförfrågan.

KONTAKT

Mikrofonvägen 15
126 28 Hägersten

010-551 30 88

offert@stockholmbrunnsborrning.se

Orgnr:
556929-2591